Спортът сред незрящите в България

0

Спортът сред незрящите и хората със зрителни увреждания в България се администрира от федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“. Към настоящият момент във федерацията се практикуват спортовете голбал (специализиран параолимпийски спорт), шоудаун (специализиран индивидуален спорт), шахмат, стрелба с лък, лека атлетика, спортна табла, спортен риболов, гребане, плуване и др.

Във федерацията членуват 30 спортни клуба, разположени в цялата страна, в които се практикуват всички спортни дейности за незрящите хора.

Задължение и отговорност на федерацията е регулярното провеждане на държавните първенства по различните видове спорт и въвеждането на нови като футбол за незрящи, стрелба с пушка и боулинг.

Още от началото на 50-те години на XX в. има наченки за спортуване на българските зрително затруднени.  Напредъкът е голям и през годините имаме доста успешно представили държавата ни спортисти на олимпийски и световни форуми. Палитрата от практикувани спортове се разширява, а републиканските първенства в различните видове спорт започват да се провеждат регулярно.

Спортистите ни по шах като Стоян Митев и Расим Низам, получил званието майстор на спорта, както и шампионите Георги Сакеларов в тласкането на гюле и хвърлянето на диск и Донко Ангелов на троен скок са често в челната тройка на големи международни сътезания.

С течение на времето, спортът сред хората със зрителни увреждания търпи сериозен прогрес, особено при младежите. Спортове като джудо и плуване започват да навлизат и успехите идват съвсем очаквано.

Представяме ви и някои от най-забележимите и важни успехи на български младежи със зрителни увреждания през последните 15 години на световни и европейски първенства:

2011 г.  Лондон – Ивомира Михайлова – европейска шампионка по джудо

2007 г.  – Кериме Ибрахимова –  в европейска шампионка по джудо.

2009 г. Родос – Евелина Златанова – европейска шампионка на диск

2011 г. Колорадо – Иван Стоев – гюлле І място, 100 м І място, 200 м І място;

2011г. Колорадо – Филип Филипов – дълъг скок І място, 100 м І място, 200 м І място

2007 г. Колорадо – 4х200 – І място Светослав Георгиев, Александър Стоянов, Ивайло Вътов, Александър Цоканов;

2005г. Колорадо – Радослав Златанов – 100 м І място

2004г. Прага – Евелина Златанова гюлле І място, копие І място;

2004г. Прага – Радостина Борисова – 400 м І място;

Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“ ще продължи да полага усилия в приобщаването на деца и незрящи в спорта и ще се стреми да промени сегашното положение, защото нито държавата, нито обществото имат необходимост от обездвижени личности.

Хората със зрителни увреждания могат и трябва да бъдат интегрирани в нашето, съвременно общество, трябва да могат сами да си изкарват прехраната, а физическата активност и двигателната култура, са абсолютно задължителни реквизити за изпълнение на тази цел.

Незрящ човек, който е спортувал, далеч по-лесно хваща белия бастун и се учи на независимо придвижване от този, който през детството си е отглеждан в стерилна от гледна точка на спортуването среда.

Д-р Иван Янев Председател на Федерацията

За контакти:

Емейл: fshzubg@gmail.com,

Моб.: 0886 100 462

 

Share.