Стани дарител (patron) на 5kmrun, дарявай 1 EUR всеки месец

0

Приятели, още от самото създаване на 5kmrun през 2013 г., заложихме един основен принцип – пет километровото бягане, ще бъде безплатно и така ще остане завинаги.

Същинско в 4 града – 5 парка, Детско бягане, Селфи и Сателити, 5kmrun не спира да се развива, а имаме още много нови идеи в полза на бегачите, които искаме да реализираме.

За да съществува, 5kmrun се нуждае от финансови средства, с които да осъществява своята дейност.

Основните ни разходи са следните:

  • Ежедневната поддръжка и подобрения на 5kmrun сайт, който е уникален с предоставените класации, статистики, персонална история и профил за всеки участник;
  • Разработването на допълнителни функционалности и приложения, в полза на бегачите (за пример 5kmrun Selfie);
  • Частично осигуряване на наградните фондове.
  • Минимални възнаграждения и осигуровки за основните организатори в 5-те парка, където всяка събота се провеждат същинските бягания;
  • Администрация и логистика;

Към настоящият момент, 5kmrun съществува и се финансира с помощта на спонсори, платените XL състезания, Фен магазин и индивидуални дарители. Съществена подкрепа получаваме и от нашите постоянни доброволци, които подпомагат безвъзмездно, нашата работа.

Много от нашите участници, са изразявали своята готовност и желание, редовно – да даряват малки суми, стига да е наличен сигурен и удобен начин на разплащане.

Взимайки предвид тези аргументи и предложения, създадохме още една възможност за подпомагане съществуването на 5kmrun, а именно чрез платформата Patreon за регулярни месечни дарения.

До ден днешен са извършени над сто еднократни акта на дарение. Отделно, петима души, даряват регулярно (всеки месец), избрана от тях сума. С помощта на платформата Patreon, се осигурява лесен и сигурен начин за регулярни дарения на малки суми.

В допълнение, прибавяме още няколко мотива за инициирането на такава дарителска помощ по такъв начин (чрез малки регулярни месечни суми) и в този момент:

  • Световната практика и споделения опит на подобни на нас организации показват, че най-подходящата и сигурна форма за финансиране, са именно регулярните месечни вноски на потребителите, за пример Parkrun;
  • Финансовата ни независимост, ще намали влиянието и намесата в работата на нашата организация от страна на спонсори и други външни фактори;
  • В продължаващият период на корона вирус пандемия, паричните постъпления от наши спонсори намаляха драстично, а други бяха преустановени изцяло.

Ето защо, ако смятате (по собствено желание и осъзнатост), че 5kmrun ви носи добавена стойност и искате да подпомогнете финансово нашата дейност с регулярна месечна сума от едно евро (или сума по ваш избор), присъединете се към patreon.com/5kmrun и вашите редовни дарения, ще помогнат 5kmrun да го има и да продължава завинаги, безплатен за всички.

Стани дарител (patron) на 5kmrun, дарявай 1 EUR всеки месец

Георги Станоилов

Георги Станоилов

Администратор at info-5kmrun.bg
Жоро е основател на 5kmrun.bg.
Смята, че страстта към спорта трябва да се поощрява и споделя... Това е и причината всяка събота да е там - на старта:)
Георги Станоилов
Share.

About Author

Жоро е основател на 5kmrun.bg. Смята, че страстта към спорта трябва да се поощрява и споделя... Това е и причината всяка събота да е там - на старта:)