Успяхме!!! Текущ отчет на събраната сума от дарения!

0

Ура – Ура – Ура! 🙂

Нашите благодарности към всички участници, които се включиха Благотворително на 5kmrun на 5 юни и дариха, както и на всички останали, които дариха в последващите ни събития и по банков път! Успяхме да съберем нашата цел от 18 708.20 лв., необходими за закупуване на Хирургични инструменти за Клиниката по детска хирургия на УМБАЛСМ Пирогов.

Нещо повече: надхвърлихме първоначалната сума с цели 7 396.23 лв. и достигнахме 26 104.85 лв.!

Всичко за тази кампания тук:


ОБЩО СЪБРАНА СУМА 5kmrun: 19 035.45 лв.

ПОСТАВЕНА ЦЕЛ: 18 708.62 лв.

НАДХВЪРЛЯЩА СУМА 5kmrun: + 326.83 лв.

ДОБАВЕНА СУМА ОТ „Идънред България“ АД: 7 069.40 лв.

ВСИЧКО СЪБРАНА СУМА: 26 104.85 лв.


Общо дарена сума в брой по градове: 12 860.73 лв., в това число:

София (Южен парк): 4 950.20 лв.

София (Западен): 1 586.00 лв.

Борисова, Южен, Западен и XL Врана: 3146,53 лв.

Бургас: 839 лв. (639.00 лв. + 200 лв.)

Варна: 710 лв. (428.00 лв. + 252 лв.)

Пловдив: 710 лв. (452.00 лв. + 275 лв.)

Търговище: 215.00 лв.

Димитровград: 130.00 лв.

Благоевград: 200.00 лв.

Шумен: 140 лв.


Общо по банка: 13 244,12 лв.

Постъпили суми по банков път:

 05.07.2021 Идънред България АД 7 069.40 лв.
 02.07.2021 Катерина Д. Габровска 25.00 лв.
 02.07.2021 Христо Дим. Христов 100.00 лв.
 02.07.2021 Юлия К. Поптодорова 50.00 лв.
 02.07.2021 Георги Велянов Велев 100.00 лв.
 02.07.2021 Георги Дойчев 20.00 лв.
 02.07.2021 Велко С. Атанасов 50.00 лв.
 02.07.2021 Лора Тих. Савчова 50.00 лв.
 02.07.2021 Стоян Н. Димитров 10.00 лв.
 01.07.2021 Ивайло Борисов Костадинов 160.00 лв.
 01.07.2021 Светослава Костомберова 100.00 лв.
 01.07.2021 Емил Емилов Георгиев 200.00 лв.
 01.07.2021 Александър Топузов 100.00 лв.
 01.07.2021 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ (Jamieson) 1 000.00 лв.
 30.06.2021 Атанас Дойчинов 20.00 лв.
 25.06.2021 Елизабет С. Йорданова 50.00 лв.
 24.06.2021 Антон Р. Димитров 70.00 лв.
 21.06.2021 Ани Руменова Михайлова 30.00 лв.
 18.06.2021 Красен Кунев 20.00 лв.
 17.06.2021 Росица Добринова 25.00 лв.
 17.06.2021 Георги Точков 100.00 лв.
 17.06.2021 Анонимен дарител 150.00 лв.
 15.06.2021 Калин Боевски 50.00 лв.
 15.06.2021 Лбомир Савчов 18.00 лв.
 15.06.2021 Валери Бучински 100.00 лв.
 15.06.2021 Мирослав Вичев и семейство 1 000.00 лв.
 14.06.2021 Чавдар Димитров 25.00 лв.
 14.06.2021 Павел Руменов Павлов 50.00 лв.
 14.06.2021 Борислав Димитров 23.00 лв.
 14.06.2021 Марин Иванов Йотов 51.00 лв.
 14.06.2021 Христина Ил. Ценова 23.00 лв.
 11.06.2021 Ружа Тодорова 100.00 лв.
 11.06.2021 Петър Светиев 50.00 лв.
 11.06.2021 Иван С. Стефанов 50.00 лв.
 11.06.2021 Павел Станимиров Геневски 1 000.00 лв.
 11.06.2021 Елена Гвоздейкова 50.00 лв.
 11.06.2021 Елена Стефанова 25.00 лв.
 11.06.2021 Галина Славова 50.00 лв.
 11.06.2021 Мария Вачева Щърбанова 50.00 лв.
 11.06.2021 Боряна Кепеджиева 26.00 лв.
 11.06.2021 Димитър Т. Тончев 50.00 лв.
 10.06.2021 Пламен Ивков Игнатов 50.00 лв.
 10.06.2021 Димитър Петров Димитров 20.00 лв.
 10.06.2021 Михаела Кирилова 20.00 лв.
 10.06.2021 Боян Йорданов 20.00 лв.
 10.06.2021 Тихомир Лазаров 50.00 лв.
 09.06.2021 Веселина С. Джумали 100.00 лв.
 08.06.2021 Михаела Едрева – Вълкарева 41.50 лв.
 08.06.2021 Милена Ив. Карачолова 20.00 лв.
 08.06.2021 Петранка Ж. Ангелова 10.00 лв.
 08.06.2021 Ценко Рачев Ценов 100.00 лв.
 08.06.2021 Мартин Митев 50.00 лв.
 08.06.2021 Радина Станева 20.00 лв.
 08.06.2021 Здравко Славчев 44.00 лв.
 07.06.2021 Милен Манев 100.00 лв.
 07.06.2021 Анелия Недкова Муташова 30.00 лв.
 07.06.2021  Елица Вл. Радева 35.00 лв.
 07.06.2021  Невена Дим. Букурещлиева 100.00 лв.
 07.06.2021  Румен Руменов Даскалов 25.00 лв.
 07.06.2021  Румен Димитров Кулев 33.22 лв.
 07.06.2021 Ивайло Илиев Петков 30.00 лв.
 07.06.2021 Илия Тодоров Илиев 25.00 лв.
 04.06.2021 Ани Руменова Михайлова 20.00 лв.
 26.05.2021 Иван Енчев Шишманов 10.00 лв.

 

ИЗВЪРШЕНИ БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ:

1/ 15.07.2021 Г: 13,050 лв., 50 % авансов превод от общо събраната сума 26,100 лв.:

Георги Станоилов

Георги Станоилов

Администратор at info-5kmrun.bg
Жоро е основател на 5kmrun.bg.
Смята, че страстта към спорта трябва да се поощрява и споделя... Това е и причината всяка събота да е там - на старта:)
Георги Станоилов

Latest posts by Георги Станоилов (see all)

Share.

About Author

Жоро е основател на 5kmrun.bg. Смята, че страстта към спорта трябва да се поощрява и споделя... Това е и причината всяка събота да е там - на старта:)