5 камаран на седмицата: Фридрих Счарз

0

Професия/ Работа? Работя в областта на електронната търговия и това ми доставя голямо удоволствие. Имам прекрасен шеф, който успешно свали много килограми през последните месеци и много се гордея с него!

I work in e commerce, which is great fun. I have an excellent boss who also had a massive weight loss over the last months, I am very proud of him.

Представи се, кажи нещо за себе си?Женен, с две деца и много мила тъща. Пристрастен съм към шоколада. Напуснах Германия преди 20 години. Най-дълго съм се задържал на едно място в Кеймбридж и София. Така, че моля не питайте: Откъде си?

От кога бягаш? Докато играех хандбал и бях активен футболен рефер, гледах на бягането, като начин да поддържаш добра форма. С 5кмран гледам на него повече като забавление.

When I was playing handball and an active football referee I only saw running as way to get fit. With 5km I see it more a way to enjoy.

Какво ти харесва в 5kmrun? Хората, хубавата атмосфера. Понякога е трудно да станеш рано в събота сутрин, но знам че този 80+ годишен възрастен мъж с над 200 бягания ще бъде там. Така, че ако той го може, нямам извинение да не отида.

The people, the nice atmosphere. Sometimes it is hard to get up early on a Saturday morning, but I know there is this eldery guy 80+ with over 200 runs who is going to be there. So if he can do it I have no excuse not to go.

Как 5kmrun промени твоето бягане? Да бягам по-последователно и по-бързо. Преди 2 години, един човек коригира стила ми на тичане и това много ми помогна. Също така, тичането ми е като седмичен фитнес.

To run more consistent and faster. Two years ago, one person corrected running style, which was very helpful.  I also see run as a weekly fitness check.

Какво мислиш за доброволчеството?Обожавам доброволчеството; На няколко пъти бях „Последен бегач“. Удоволствие е да насърчаваш останалите бегачи да завършат.

 I love volunteering; I did “The last runner” a few times. It is a pleasure to encourage runners to finish the run.

Ако ти си Главния организатор на бягането следващата седмица, какво би променилa? Събитието ми харесва, такова каквото е, но зависи в каква посока иска да се развие 5кмран. Един вариант би бил да се увеличи броят на участниците – в тази посока бих въвлякъл местните училища. В допълнение, темата за емисиите на въглероден двуокис е важна във връзка с типа транспорт, който ползваме, за да дойдем на събитието. Как може да се насърчат участниците да оставят колата си у дома?

I like the event how it is, but it depends which direction the 5km event wants to take. One option is to increase the participant’s numbers here I would get the local schools more involved. In addition, the subject of C02 emissions is important which transport do we use to get to the event. How can participants be encouraged to leave the car at home?

Личен успех или постижение с което се гордееш?Миналата година завърших маратона „Софийски манастири“ с планинско колело. Очаквах по-лека версия на Витоша 100 км, но се оказа доста по-трудно. Бях толкова щастлив, когато минах финала.    

I completed the monastery run by bike last year. I was expecting an easier version of Vitosha 100 but it turned to be much harder. I was so happy to pass the Finish line. 

Коя е най-смешната или забавна случка, която те споходи по време на нашите съботни бягания?  Съжалявам, не бих могъл да посоча. Sorry I cannot remember.

Иначе бях щастлив, да дам своя скромен принос Президентът да се включи в бягането. През септември заведох един от членовете на кабинета му на вечерното бягане и от там нещата се развиха. Мисля, че всички се забавляваха в изминалата събота.

I was happy to do my little share in getting the President to the run. I took one member of cabinet to the evening back in September, from there it all developed, and I think everyone had a good time last Saturday.

Благодарим ти Фридрих за това интервю, успех.

5kmrun

Георги Станоилов

Георги Станоилов

Администратор at info-5kmrun.bg
Жоро е основател на 5kmrun.bg.
Смята, че страстта към спорта трябва да се поощрява и споделя... Това е и причината всяка събота да е там - на старта:)
Георги Станоилов

Latest posts by Георги Станоилов (see all)

Share.

About Author

Жоро е основател на 5kmrun.bg. Смята, че страстта към спорта трябва да се поощрява и споделя... Това е и причината всяка събота да е там - на старта:)

НАПИШИ КОМЕНТАР